Konsulent til produktionsoptimering

Konsulent til produktions-optimering

Rådgivning om effektiv produktion i værftsindustrien

Spørgsmål til jobbet?

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger


– eller send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til jn@peoplelink.dk

invisible headline here if you need it

Odense Maritime Technology A/S råder over alle de faglige discipliner, som indgår i design og konstruktion af flåde- og handelsskibe. OMT har to kontorer i Danmark. Ét i umiddelbar nærhed af Odense Banegård og ét tæt på Københavns Hovedbanegård.

OMT udgør et internationalt anerkendt maritimt videnscenter, og med en dybt forankret viden om fremstilling af skibe er også rådgivning om produktion – planlægning, layout, kapabilitetsevaluering m.v. – en stærkt efterspurgt leverance.

Alsidige opgaver inden for teknologi,
planlægning og organisering

Som konsulent inden for produktionsoptimering vil du møde mange forskelligartede opgaver i forbindelse med optimering af skibsproduktionen hos værfter rundt om i verden.

I nogle tilfælde vil du møde værfter, som er udfordret af at have være i et umodent marked, og som søger rådgivning om teknologi og strategisk planlægning. I andre tilfælde vil det dreje sig om værfter, som på baggrund af politiske beslutninger om at genoptage skibsproduktion, skal genfinde sig selv. Endelig kan der være opgaver, hvor en reder – privat eller statslig – efterspørger assessment af et værfts evne til at håndtere en given opgave.

Der er med andre ord tale om varierende opgaver, hvor du kan bringe al din erfaring med produktion af store emner i komplekse organisationer i spil.  

Skønt din rolle drejer sig om at bringe din viden om – og dine kompetencer i forhold til produktion og produktionsteknologi i spil, vil din succes ofte også bero på din evne til at håndtere flere interesser og stakeholders i en værdikæde med stor gensidig afhængighed.

For at gøre de opgaver, som du vil møde, lidt mere håndgribelige, kan eksempelvis nævnes:

  • Udvikling af produktionsstrategier

  • Udvikling af layouts og specificering af nye produktionsanlæg på skibsværfter

  • Udbygning og modernisering af eksisterende værfter

  • Deltagelse i værftsassessments

  • Evaluering af skibsprojekter

  • Rådgivning og monitorering af igangværende skibsbygningsprojekter

Du bliver en del af et team, hvor I gensidigt sparrer og evaluerer, og du vil i forbindelse med den skibstekniske del af opgaven altid være i tæt dialog med de specialiserede discipliningeniører hos OMT.

Erfaring med produktion af
store emner i et internationalt miljø

Du har en uddannelse som produktions- eller skibsingeniør med viden om design, planlægning og produktion af stålkonstruktioner. Endvidere har du interesse for produktionsteknologier, robotter og automation samt viden om produktionsprocesser og moderne planlægningsteknologier, gerne omfattende Industri 4.0.

Det vil selvfølgelig være en fordel, hvis du har erfaring fra værftsindustrien, eller hvis du har en tilsvarende intern rolle i et af de store rederiers tekniske afdeling eller hos en konsulentvirksomhed. Du kan imidlertid også have opbygget din erfaring i andre industrier, hvor der arbejdes med store konstruktioner i et industrielt miljø – f.eks. inden for vind.

Du motiveres af at optræde i varierende roller som f.eks. virksomhedskonsulent, teknisk rådgiver og ingeniør, alt efter hvad opgaverne – både internt i huset og ude hos kunderne – fordrer.

Det er vigtigt, at du trives i et dynamisk miljø, hvor du hele tiden møder nye udfordringer og daglige beslutninger, der kan indebære kompromisser, som selvfølgelig aldrig må kompromittere integritet, kvalitet og sikkerhed.

Som en del af det maritime miljø ved du, at engelsk som forretningssprog er et must, og at der naturligt vil være en vis rejseaktivitet forbundet med jobbet.

En moderne virksomhed med fleksibilitet
og fokus på faglig udvikling

Du tilbydes her først og fremmest et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af et specialistmiljø, hvor alle stræber efter at være på forkant med udviklingen og levere world class rådgivning. Samtidig bliver du en del af en organisation med korte beslutningsveje og en kultur, hvor godt kollegialt samarbejde går hånd i hånd med høj faglig ambition og en moderne tilrettelæggelse af hverdagen med mulighed for et fleksibelt arbejdsliv – mellem kontorerne, fra hjemmet eller hos kunderne.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger, eller send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til jn@peoplelink.dk