Strategic Purchaser

Teknisk projektindkøb

QUESTIONS ABOUT THE JOB?

Contact:

Torben Tæstensen
Senior Manager, Procurement and Supply Chain

Tlf.: +2329 7074

Email: job@odensemaritime.com

Odense Maritime Technology A/S er et af landets stærkeste maritime konsulenthuse, med viden indenfor alle discipliner der indgår i design og bygning af de mest effektive skibe og skibsværfter til både flåden og til civile formål. Odense Maritime Technology A/S vil de kommende år, i tæt samarbejde med andre førende internationale teknologivirksomheder, indtage en central rolle i løsningen af mindst to vigtige danske samfundsopgaver: Udvikling og bygning af nye flådefartøjer som vil bidrage til Danmarks sikkerhed og klimavenlige færger der vil understøtte den regionale mobilitet.

 
Opbygning af ny indkøbsfunktion  

OMT er i en rivende udvikling hvor vi går fra at være et skibsdesignfirma til at være en hovedentreprenør, hvor vi skal levere skibe med et fuldt forsyningskædeansvar.

Her vil du få en unik mulighed for at være med til at opbygge indkøbsfunktionen og få lov til at præge både strukturen og indkøbsprocesserne med dine bidrag. I rollen som strategisk indkøber vil du få ansvar for sourcing, kontraktforhandling og aftaleindgåelse.

Du vil blive en del af Indkøbsafdelingen, hvor du vil referere til Indkøbschefen. Du vil få et tæt samarbejde internt i afdelingen og med specialisterne indenfor de forskellige tekniske discipliner samt øvrige afdelinger i organisationen (bl.a. jura og QA/QC).

Dine kerneopgaver vil bl.a. omfatte:

  • Konkurrenceudsættelse af væsentlige komponenter/systemer/udstyr
  • Leverandørudvælgelse og kontraktforhandlinger
  • Indgåelse, forhandling og vedligehold/udvikling af OEM-aftaler med systemleverandører til videresalg på OMT’s produktplatforme
  • Indgåelse af aftaler på service, vedligehold og reservedele

Som det fremgår, kommer du til at være hands-on på hele indkøbsprocessen, både når struktur, processer og generelle konditioner fastlægges, og når det strategiske indkøb skal eksekveres.

Erfaring med strategisk indkøb til teknisk komplekse projekter og en interesse for kontrakter

Du har sikkert en uddannelsesmæssig baggrund indenfor Supply Chain eller som Ingeniør. Du har måske i kraft af din interesse for den strategiske del af indkøbet, tilegnet dig yderligere kommerciel viden f.eks. gennem en efterfølgende uddannelse på HD eller HA-niveau.

Vigtigst er dog din erfaring med indkøbsfaget og en bred teknisk forståelse for produkter og projekter. Du er struktureret i din tilgang til indkøbsprocessen og derudover en dygtig kommunikatør og en stærk forhandler, som skaber din gennemslagskraft ved at være velforberedt og troværdig.

Blandt dine kompetencer og erfaringer vægtes:

  • Sourcing af- og evaluering af leverandører
  • Kontraktforhandling på højt kommercielt niveau
  • Forståelse for- og erfaring med indkøbsprocessens faser
  • E-procurement / digitale værktøjer til at understøtte sourcing og indkøbsprocesser
  • Logistikforståelse
  • Forståelse for myndighedskrav

Da forhandling og kommunikation med leverandører og kolleger bliver en stor del af din hverdag i et internationalt miljø, forventes det, at du har gode engelskkundskaber i skrift og tale. Du kan forvente en rejseaktivitet på 20-40 dage årligt, afhængig af de pågældende projekter.

En moderne virksomhed med fleksibilitet og fokus på faglig udvikling

Du tilbydes her først og fremmest et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af et specialistmiljø, hvor alle stræber efter at være på forkant med udviklingen og levere world class skibsdesign. Samtidig bliver du del af en organisation med korte beslutningsveje og en kultur, hvor godt kollegialt samarbejde går hånd i hånd med høj faglig ambition og en moderne tilrettelæggelse af hverdagen. Her er der mulighed for et fleksibelt arbejdsliv – mellem kontorerne i Odense og København eller fra hjemmet.

Processen

Vi evaluerer løbende de indkomne ansøgninger og indkalder til samtaler. Samtalerne vil forgå i København eller Odense alt efter kandidatens ønske.

Er du nysgerrig efter at høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til:

Indkøbschef: Torben Tæstensen
Tlf.: 2329 7074