Strategisk indkøber

Teknisk projektindkøb

Søg jobbet i København
Søg jobbet i Odense
Flere stillinger

Spørgsmål? Se kontaktpersoner nederst i opslaget.

OMT er en af Danmarks førende virksomheder inden for maritimt design og rådgivning. OMT blev etableret i 2010 som spin off af det dengang A. P. Møller-Mærsk ejede Odense Staalskibsværft. OMT´s ydelser har siden været stærkt efterspurgt globalt. OMT beskæftiger mere end 70 specialister og projektledere på kontorerne i Odense og København. OMT tilbyder services inden for skibsdesign, projektering, licenssalg, produktionsteknologi og værftslayouts.

Strategisk indkøber

Odense Maritime Technology A/S er et af landets stærkeste specialistkonsulenthuse, med viden indenfor alle discipliner der indgår i design og bygning af de mest effektive skibe til både flåden og til civile formål. Odense Maritime Technology A/S vil de kommende år, i tæt samarbejde med andre førende internationale teknologi virksomheder, indtage en central rolle i løsningen af mindst to vigtige samfundsopgaver: Udvikling og bygning af nye flådefartøjer som vil bidrage til Danmarks sikkerhed og klimavenlige færger der vil understøtte den regionale mobilitet.

Opbygning af ny indkøbsfunktion

Ser du en unik mulighed i at være med til at opbygge en ny indkøbsfunktion og få lov til at præge strukturen og de daglige processer med dine bidrag? Så får du her muligheden i en rolle som strategisk indkøber, hvor du vil have fokus på sourcing af tekniske nøglekomponenter og ressourcer, kontraktforhandling og contract management.

Du vil blive en del af den nyopstartede procurement-afdeling, som i dag består af indkøbschefen, som du vil referere til. I vil være hinandens sparringspartnere i et tæt samarbejde med specialisterne indenfor de forskellige tekniske discipliner og afdelinger i organisationen.

Dine kerneopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Konkurrenceudsættelse af væsentlige komponenter/systemer/udstyr
 • Leverandørudvælgelse og kontraktforhandlinger
 • Indgåelse, forhandling og vedligehold/udvikling af OEM-aftaler med systemleverandører til videresalg på OMT’s produktplatforme
 • Aftaler på reservedele
 • Logistik og opfølgning


Som det fremgår, kommer du til at være hands-on på hele indkøbsprocessen, både når struktur, processer og generelle konditioner fastlægges, og når det strategiske indkøb skal eksekveres. Når de planlagte projekter kører, forventes afdelingen at blive udvidet med operationelt indkøb.

Erfaring med strategisk indkøb til projekter og en interesse for kontrakter

Du har sikkert en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør og har i kraft af din interesse for den strategiske del af indkøbet tilegnet dig yderligere kommerciel og kontraktuel viden f.eks. gennem en efterfølgende uddannelse på HD eller HA-niveau.

Vigtigst er dog din erfaring med indkøbsfaget og din tekniske forståelse for produkter og projekter. Du er en dygtig kommunikatør og en stærk forhandler, som skaber din gennemslagskraft ved at være velforberedt og troværdig.

Blandt dine kompetencer og erfaringer vægtes:

 • Kontraktforhandling på højt kommercielt niveau
 • Fremfinding og evaluering af leverandører
 • Forståelse for og erfaring med indkøbsprocessens faser �’ scope, forhandling, contract management
 • E-procurement / digitale værktøjer til at understøtte sourcing og indkøbsprocesser
 • Logistikforståelse og kendskab til effektive expediting processer
  Forståelse for myndighedskrav


Da forhandling og kommunikation med leverandører og kolleger bliver en stor del af din hverdag i et internationalt miljø, forventes det, at du har gode engelskkundskaber i skrift og tale. Du kan forvente en rejseaktivitet på 20-30 dage årligt, afhængig af de pågældende projekter.

En moderne virksomhed med fleksibilitet og fokus på faglig udvikling

Du tilbydes her først og fremmest et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af et specialistmiljø, hvor alle stræber efter at være på forkant med udviklingen og levere world class skibsdesign. Samtidig bliver du del af en organisation med korte beslutningsveje og en kultur, hvor godt kollegialt samarbejde går hånd i hånd med høj faglig ambition og en moderne tilrettelæggelse af hverdagen. Her er der mulighed for et fleksibelt arbejdsliv �’ mellem kontorerne i Odense og København eller fra hjemmet.

Processen

OMT arbejder sammen med konsulentvirksomhederne Copenhagen Search Partners og PeopleLink om rekrutteringsprocessen. Er du nysgerrig efter at høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til os. Er du primært interesseret i at arbejde ud fra kontoret i Odense, bedes du ringe til Jesper Nielsen eller Marie Nørgaard på tlf. 6610 2015. Er du primært interesseret i at arbejde ud fra kontoret i København, bedes du ringe til Niels Henrik Findsen på tlf. 2888 8971 eller Emilie Thrane 5388 8973.

Søg jobbet i København
Søg jobbet i odense