Electrical Engineer

Der designer energi- og klimavenlige skibe

Søg jobbet i København
Søg jobbet i Odense
Flere stillinger

Spørgsmål? Se kontaktpersoner nederst i opslaget.

OMT er en af Danmarks førende virksomheder inden for maritimt design og rådgivning. OMT blev etableret i 2010 som spin off af det dengang A. P. Møller-Mærsk ejede Odense Staalskibsværft. OMT´s ydelser har siden været stærkt efterspurgt globalt. OMT beskæftiger mere end 70 specialister og projektledere på kontorerne i Odense og København. OMT tilbyder services inden for skibsdesign, projektering, licenssalg, produktionsteknologi og værftslayouts.

Electrical Engineer

Odense Maritime Technology A/S er et af landets stærkeste specialistkonsulenthuse, med viden indenfor alle discipliner der indgår i design og bygning af de mest effektive skibe til både flåden og til civile formål. Odense Maritime Technology A/S vil de kommende år, i tæt samarbejde med andre førende internationale teknologi virksomheder, indtage en central rolle i løsningen af mindst to vigtige samfundsopgaver: Udvikling og bygning af nye flådefartøjer som vil bidrage til Danmarks sikkerhed og klimavenlige færger der vil understøtte den regionale mobilitet.

Alsidige opgaver i et fagligt miljø

Er du el-ingeniør eller maskinmester og har du allerede erfaring med at designe og specificere komplekse el-systemer indenfor industrien, forsyningssektoren, off shore branchen – eller måske allerede indenfor skibsdesign? Her har du muligheden for at få en nøglerolle i udviklingen af banebrydende nye skibstyper, hvor den nyeste teknologi imødekommer krav til robuste løsninger, som kun findes i få brancher.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med specialister indenfor en række forskellige discipliner, og du vil få mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver indenfor el-disciplinen, som både omhandler hoved- og undersystemer. På et skib findes stort set alle typer installationer og med udrustning, som rækker ud over det almindelige, vil du tillige komme til at arbejde sammen med systemleverandører og nichespecialister uden for huset.

Blandt dine hovedopgaver kan nævnes:

  • Udvikling af koncept, basis og detaljeret design af el-systemer
  • Integration af nye teknologier, f.eks. batterisystemer, brændselsceller, autonomi m.v.
  • Udarbejdelse af el-balance og -analyse
  • Spændingsfaldsberegninger
  • Fejl og risikoanalyser (FMEA)
  • Belysningsdesign
  • Elinstallation i eksplosionsfarlige områder (Ex, ATEX)
  • Specifikation, beregning og udarbejdelse af et-stregs diagrammer til energiforsyning og distribution
  • El og interfacedesign til skibssystemer, automatik, navigations- og kommunikationssystemer
  • Udarbejdelse af tekniske kontrakt-, design- og byggespecifikationer


Hertil kommer en vigtig rolle i hele tiden at udvikle gruppens viden om nye teknologier og løsninger.

Som det fremgår, kan du se frem til et alsidigt job, hvor du vil have mulighed for både faglig fordybelse og for at få en bred samarbejds- og berøringsflade med dygtige kolleger og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Erfaring fra industri, forsyning eller den maritime verden

Du har som nævnt en baggrund som ingeniør eller maskinmester, og du har allerede specialiseret dig indenfor udvikling og/eller specifikation af komplekse el-systemer. Det vil naturligvis være en fordel, hvis du har erfaring fra den maritime verden, og herfra kender til de specielle krav og normer, som gælder til søs.
Men du kan også have opbygget din erfaring i industrien eller måske hos en systemleverandør. Det vigtigste er, at du ved, hvad det kræver at designe komplekse systemer på baggrund af kendt teknologi, afprøvede koncepter og rammevilkår, som er givet af myndighedskrav og kundens specifikation.

Du er vant til at arbejde efter standarder og normer, og du trives med at skabe løsninger i tæt samarbejde med andre faggrupper. Det er vigtigt, at du motiveres af at tage et selvstændigt ansvar, og at du trives i et dynamisk miljø, hvor krav til nye løsninger og til tider omskiftelige dagsordener stiller krav til din beslutsomhed og fokus. Endvidere er det vigtigt for dig at være på forkant med den teknologiske udvikling, og du ser de ændrede krav til bæredygtige løsninger og omkostningseffektivisering som en mulighed for personlig og faglig udvikling.

Som en del af det maritime miljø ved du, at engelsk som forretningssprog er et ”must”, og at der naturligt vil være en begrænset rejseaktivitet forbundet med jobbet.

En moderne virksomhed med fleksibilitet og fokus på faglig udvikling

Du tilbydes her først og fremmest et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af et specialistmiljø, hvor alle stræber efter at være på forkant med udviklingen og levere ”world class” skibsdesign. Samtidig bliver du del af en organisation med korte beslutningsveje og en kultur, hvor godt kollegialt samarbejde går hånd i hånd med høj faglig ambition og en moderne tilrettelæggelse af hverdagen. Her er der mulighed for et fleksibelt arbejdsliv – mellem kontorerne i Odense og København eller fra hjemmet.

Processen

OMT arbejder sammen med konsulentvirksomhederne Copenhagen Search Partners og PeopleLink om rekrutteringsprocessen. Er du nysgerrig efter at høre mere om jobbet er du velkommen til at ringe til os. Er du primært interesseret i at arbejde ud fra kontoret i Odense, bedes du ringe til Jesper Nielsen eller Marie Nørgaard på tlf. 6610 2015. Er du primært interesseret i at arbejde ud fra kontoret i København, bedes du ringe til Niels Henrik Findsen på tlf. 2888 8971 eller Emilie Thrane på tlf. 5388 8973.

Søg jobbet i København
Søg jobbet i odense