Financial Controller

Ansvar for flere selskaber med reference til CFO

Søg jobbet:
Flere stillinger:

Spørgsmål? Se kontaktpersoner nederst i opslaget.

OMT er en af Danmarks førende virksomheder inden for maritimt design og rådgivning. OMT blev etableret i 2010 som spin off af det dengang A. P. Møller-Mærsk ejede Odense Staalskibsværft. OMT´s ydelser har siden været stærkt efterspurgt globalt. OMT beskæftiger mere end 70 specialister og projektledere på kontorerne i Odense og København. OMT tilbyder services inden for skibsdesign, projektering, licenssalg, produktionsteknologi og værftslayouts.

Financial Controller

Odense Maritime Technology A/S er et af landets stærkeste specialistkonsulenthuse, med viden indenfor alle discipliner der indgår i design og bygning af de mest effektive skibe til både flåden og til civile formål. Odense Maritime Technology A/S vil de kommende år, i tæt samarbejde med andre førende internationale teknologi virksomheder, indtage en central rolle i løsningen af mindst to vigtige samfundsopgaver: Udvikling og bygning af nye flådefartøjer som vil bidrage til Danmarks sikkerhed og klimavenlige færger der vil understøtte den regionale mobilitet.

Udvikling af processer, ledelse af eksternt bogholderi – og rapportering

Er du klar til at tage et selvstændigt ansvar i udviklingen af OMT’s administrative processer, hvor du får mulighed for at påvirke systemer og rutiner i en central og udviklingsorienteret rolle?

OMT er i færd med at ændre og optimere sit økonomi- og administrative setup. Samtidig er forretningen i kraftig vækst, hvor en samlende finansfunktion er et vigtigt element i den overordnede strategi. Der er valgt en administrativ model, som bygger på en outsourcet bogføringsfunktion, hvor du vil få ansvaret for det samlede overblik, struktur og ikke mindst rapportering af nøgletal og udarbejdelse af måneds-, kvartals- og årsregnskab for p.t. 10 selskaber.

Du vil få direkte reference til virksomhedens CFO, og du vil komme til at arbejde tæt sammen med virksomhedens projektcontroller, som på baggrund af sin store erfaring i forretningen vil blive en vigtig sparringspartner i opbygningen af nye processer og værktøjer.

Dine opgaver og dermed dit ansvar vil bl.a. omfatte:

  • Ledelse af og opfølgning på outsourcet bogføringsfunktion
  • Forberedelse og udarbejdelse af intern og ekstern rapportering
  • Udførelse af og opfølgning på kontroller og afstemninger
  • Diverse indberetninger til offentlige myndigheder
  • Ansvarlig for proces for aflæggelse af årsregnskab, herunder udarbejdelse af revisionsdokumentation
  • Udvikling og optimering af IT-værktøjer til opfølgning og rapportering
  • Controlling af koncernselskaber samt skatte- og momsmæssige forhold


Du skal være motiveret for at være hands-on på en række af de opgaver, som ligger i finansfunktionen, da en stor del af de traditionelle regnskabsprocesser på transaktionsniveau ligger uden for huset – og nogle problemstillinger jo stadig har brug for en lokal og individuel håndtering. Samtidig kan du se frem til en række opgaver, som handler om strukturering af funktionen på taktisk og strategisk niveau.

Baggrund i revision og erfaring med en kompleks selskabsstruktur

Du er økonomiuddannet på kandidat- eller HD-niveau og har sikkert startet karrieren indenfor revision. Optimalt har du herefter opbygget hands-on erfaring med regnskabsfunktionen i en international koncernstruktur, hvor rettidig og retvisende rapportering har været omdrejningspunktet for din og kollegernes organisering af arbejdet.

Du har ikke nødvendigvis allerede erfaring med personaleledelse, men som følge af OMT’s behov for en person, som kan tage selvstændigt ansvar for finansfunktionen, er det en forudsætning, at du har erfaring med selv at tilrettelægge hele regnskabsprocessen for selvstændige selskaber eller business units.
Det vigtigste er din analytiske og strukturerede tilgang til opgaverne og dit solide regnskabstekniske fundament.

Blandt dine faglige kompetencer vil brugen af regneark, virksomhedens ERP (Navision er en fordel) og rapporteringsværktøjer naturligvis vægte højt.

Da afdelingen allerede er kendt for at være meget forretningsorienteret – og et sted man altid kan gå til for at få hjælp – vil der blive lagt vægt på, at du er udadvendt og imødekommende, når ikke økonomiuddannede kolleger har brug for hånd i ryggen.

En moderne virksomhed med fleksibilitet og fokus på faglig udvikling

Du tilbydes her et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af et specialistmiljø, hvor alle stræber efter at være på forkant med udviklingen og levere world class skibsdesign. Samtidig bliver du del af en organisation med korte beslutningsveje og en kultur, hvor godt kollegialt samarbejde går hånd i hånd med høj faglig ambition og en moderne tilrettelæggelse af hverdagen. Her er der mulighed for et fleksibelt arbejdsliv – mellem kontoret i Odense eller fra hjemmet.

Processen

OMT arbejder sammen med konsulentvirksomheden PeopleLink om rekrutteringsprocessen. Er du nysgerrig efter at høre mere om jobbet er du velkommen til at ringe til Jesper Nielsen eller Marie Nørgaard på tlf. 6610 2015.

Søg jobbet: