Kvalitetsansvarlig

Alsidige opgaver indenfor compliance i førende konsulentvirksomhed

Søg jobbet i København
Søg jobbet i Odense
Flere stillinger

Spørgsmål? Se kontaktpersoner nederst i opslaget.

OMT er en af Danmarks førende virksomheder inden for maritimt design og rådgivning. OMT blev etableret i 2010 som spin off af det dengang A. P. Møller-Mærsk ejede Odense Staalskibsværft. OMT´s ydelser har siden været stærkt efterspurgt globalt. OMT beskæftiger mere end 70 specialister og projektledere på kontorerne i Odense og København. OMT tilbyder services inden for skibsdesign, projektering, licenssalg, produktionsteknologi og værftslayouts.

Kvalitetsansvarlig

Odense Maritime Technology A/S er et af landets stærkeste specialistkonsulenthuse, med viden indenfor alle discipliner der indgår i design og bygning af de mest effektive skibe til både flåden og til civile formål. Odense Maritime Technology A/S vil de kommende år, i tæt samarbejde med andre førende internationale teknologi virksomheder, indtage en central rolle i løsningen af mindst to vigtige samfundsopgaver: Udvikling og bygning af nye flådefartøjer som vil bidrage til Danmarks sikkerhed og klimavenlige færger der vil understøtte den regionale mobilitet.

Udvikling og udrulning af flere ISO-systemer

Har du erfaring med kvalitetsopgaverne på systemniveau i en produktions-, proces- eller rådgivningsvirksomhed og søger du mere alsidige opgaver eller det fulde ansvar for funktionen, har du her muligheden hos OMT. Ansvaret vil favne flere vigtige opgaver indenfor complianceområdet.

OMT er allerede ISO 9001 certificeret og har en målsætning om at opnå ISO 45001 og ISO 27001 compliance og/eller certificeringer inden for nærmeste fremtid. Din hovedopgave bliver derfor at opbygge brugervenlige systemer og processer, mens du understøtter og uddanner dine kolleger i metodikker og vaner, som sikrer, at systemerne lever i hverdagen.

Blandt dine opgaver kan nævnes:

  • Vedligeholde og udvikle OMT’s ISO 9001 system
  • Udvikle OMT’s QMS mod også at omfatte ISO 45001 og ISO 27001
  • Planlægge og afholde interne audits
  • Understøtte kunde- og leverandøraudits
  • Uddannelse af nye medarbejdere i brugen af OMT’s QMS
  • Drive og understøtte continuous improvement processen indenfor hele
  • compliance området
  • Ansvar for sikkerhedsgodkendelser hos Forsvarets Efterretningstjeneste


Da kvalitetsdokumentation og compliance er en væsentlig del af den samlede ydelse, som OMT tilbyder sine kunder, forventes det, at du betragter din opgave som konsulterende og understøttende, og at du måler din succes på organisationens evne til at integrere det samlede QMS og compliance setup i den daglige opgaveløsning.

Ingeniør med primær interesse indenfor organisation og virksomhedssystemer

Du har sikkert en uddannelsesbaggrund som produktionsingeniør, og du har valgt at bruge din viden og systemforståelse til at skabe og understøtte den backbone, som et effektivt og levende kvalitets- og compliance setup udgør for en moderne virksomhed, der arbejder op mod professionelle internationale organisationer.

Du har et indgående kendskab til ISO-systemet, hvad enten det omhandler kvalitet, arbejdsmiljø eller informationssikkerhed. Herunder erfaring med gennemførelse af audits fra certificering myndighed eller kunder. Det vigtigste er, at du har erfaret, hvordan du bedst kan forberede og understøtte dine kolleger, så afdelingerne kan efterleve og selv være med til at forbedre den samlede kvalitet. Der vil derfor blive lagt vægt på, at du arbejder systematisk og målrettet med opgaverne �’ men også at du samtidig kan udvise tilstrækkelig pragmatisme til, at organisationen oplever dig som en støtte i det daglige arbejde.

En moderne virksomhed med fleksibilitet og fokus på personlig og faglig udvikling

Du tilbydes her først og fremmest et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af et specialistmiljø, hvor alle stræber efter at være på forkant med udviklingen og levere world class skibsdesign. Samtidig bliver du del af en organisation med korte beslutningsveje og en kultur, hvor godt kollegialt samarbejde går hånd i hånd med høj faglig ambition og en moderne tilrettelæggelse af hverdagen. Her er der mulighed for et fleksibelt arbejdsliv �’ mellem kontorerne i Odense og København eller fra hjemmet.

Processen

OMT arbejder sammen med konsulentvirksomhederne Copenhagen Search Partners og PeopleLink om rekrutteringsprocessen. Er du nysgerrig efter at høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til os. Er du primært interesseret i at arbejde ud fra kontoret i Odense, bedes du ringe til Jesper Nielsen eller Marie Nørgaard på tlf. 6610 2015. Er du primært interesseret i at arbejde ud fra kontoret i København, bedes du ringe til Niels Henrik Findsen på tlf. 2888 8971 eller Emilie Thrane på tlf. 5388 8973.

Søg jobbet i København
Søg jobbet i odense