Maskiningeniør

Specialist i et maritimt kraftcenter

Søg jobbet i København
Søg jobbet i Odense
Flere stillinger

Spørgsmål? Se kontaktpersoner nederst i opslaget.

OMT er en af Danmarks førende virksomheder inden for maritimt design og rådgivning. OMT blev etableret i 2010 som spin off af det dengang A. P. Møller-Mærsk ejede Odense Staalskibsværft. OMT´s ydelser har siden været stærkt efterspurgt globalt. OMT beskæftiger mere end 70 specialister og projektledere på kontorerne i Odense og København. OMT tilbyder services inden for skibsdesign, projektering, licenssalg, produktionsteknologi og værftslayouts.

Maskiningeniør

Odense Maritime Technology A/S er et af landets stærkeste specialistkonsulenthuse, med viden indenfor alle discipliner der indgår i design og bygning af de mest effektive skibe til både flåden og til civile formål. Odense Maritime Technology A/S vil de kommende år, i tæt samarbejde med andre førende internationale teknologi virksomheder, indtage en central rolle i løsningen af mindst to vigtige samfundsopgaver: Udvikling og bygning af nye flådefartøjer som vil bidrage til Danmarks sikkerhed og klimavenlige færger der vil understøtte den regionale mobilitet.

Design af fremtidens miljøvenlige færger og avancerede flådeskibe

Er du maskin- eller energiingeniør, og arbejder du allerede med komplekse systemer og processer, hvor flere teknologier fungerer i et samlet system, så har du måske lyst til at udvide dit kompetencefelt til at omhandle næsten alle funktioner i det minisamfund, som et skib udgør?

Du vil komme til at arbejde i en gruppe af ingeniører, som har fokus på de processer, som drejer sig om fremdrift, forsyning, varme, køling m.v. – og der indgår rigtig mange teknologier i et avanceret specialskib.

Blandt en stor variation af opgaver, som gruppen arbejder med, kan nævnes:

 • Specificering af maskinudstyr som pumper, separatorer etc.
 • Beregning af rørsystemer, herunder tryktab, tankstørrelser etc.
 • Udarbejdelse af maskinarrangement
 • Tegning af P&ID
 • Systembeskrivelser
 • Udarbejdelse af varme- og kølebalancer
 • Deltagelse i fastlæggelsen af designfilosofier, standarder og
 • installationspolitikker
 • Samarbejde med godkendende myndigheder og skibsejere


Hertil kommer en meget vigtig rolle i hele tiden at udvikle gruppens viden om nye teknologier og løsninger.

Som det fremgår, kan du se frem til et alsidigt specialistjob, hvor du vil have mulighed for både faglig fordybelse og for at få en bred samarbejds- og berøringsflade med de dygtigste i branchen.

Maskin- eller energiingeniør med erfaring fra procesindustrien eller som leverandør af komplekse systemer

Du har allerede nogle års erfaring fra procesindustrien eller måske fra den maritime verden, hvor dit primære arbejdsfelt er projektering af løsninger, hvor især termodynamik og integration af forskellige systemer og teknologier er dit fokus.

Blandt dine vigtige kompetencer og interesseområder vægter du følgende højt:

 • Termodynamik
 • Systemdesign
 • Beregning af energibalancer


Du er vant til at arbejde efter standarder og normer, og du kan håndtere, at andre discipliners eller funktioners dagsorden sætter rammen for, hvilke løsninger du kan vælge. Det er vigtigt, at du motiveres af at tage et selvstændigt ansvar, og at du trives i et dynamisk miljø, hvor krav til nye løsninger og til tider omskiftelige dagsordener udfordrer din beslutsomhed og fokus. Det er også vigtigt for dig at være på forkant med den teknologiske udvikling, og du ser de ændrede krav til bæredygtige løsninger og omkostningseffektivisering som en mulighed for personlig og faglig udvikling.

Som en del af det maritime miljø ved du, at engelsk som forretningssprog er et must, og at der naturligt vil være en begrænset rejseaktivitet forbundet med jobbet.

En moderne virksomhed med fleksibilitet og fokus på faglig udvikling

Du tilbydes her først og fremmest et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af et specialistmiljø, hvor alle stræber efter at være på forkant med udviklingen og levere world class skibsdesign. Samtidig bliver du del af en organisation med korte beslutningsveje og en kultur, hvor godt kollegialt samarbejde går hånd i hånd med høj faglig ambition og en moderne tilrettelæggelse af hverdagen. Her er der mulighed for et fleksibelt arbejdsliv – mellem kontorerne i Odense og København eller fra hjemmet.

Processen

OMT samarbejder med konsulentvirksomhederne Copenhagen Search Partners og PeopleLink om rekrutteringsprocessen. Er du nysgerrig efter at høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til os. Er du interesseret i at arbejde på kontoret i København, bedes du ringe til Niels Henrik Findsen på tlf. 2888 8971 eller Emilie Thrane på tlf. 5388 8973. Er du interesseret i at arbejde på kontoret i Odense, bedes du ringe til Jesper Nielsen eller Marie Nørgaard på tlf. 6610 2015.

Søg jobbet i København
Søg jobbet i odense